Huấn luyện cơ bản Sophie

Huấn luyện cơ bản Sophie

- Dành cho Thành Viên mới
- Nội dung:

+ Đào tạo về Bán hàng và Ý Thức Pháp Luật
+ Đào tạo về Tuyển dụng

Đào Tạo về Bán Hàng và Ý Thức Pháp Luật (Huấn Luyện Bước 1)

Khóa đào tạo này giới thiệu đến các Thành Viên về toàn bộ hoạt động điều hành SOPHIE, Trung Tâm Trưng Bày và Giới Thiệu Sản Phẩm, văn phòng, kho bãi, các chương trình đào tạo. Các Thành Viên mới sẽ được giải thích về các điều khoản trong Hợp ĐồngThành Viên, bao gồm các thông tin về giá cả, công dụng và cách sử dụng các sản phẩm cùng các điều khoản liên quan đến bảo hành, trả lại sản phẩm và những vấn đề khác. Ngoài ra, Thành Viên mới cũng sẽ được trang bị kiến thức pháp luật hiện hành về Bán Hàng Đa Cấp.

Buổi đào tạo này cũng sẽ cung cấp cho các Thành Viên nền tảng để giới thiệu các chủng loại mặt hàng cùng một vài kỹ năng bán hàng, bao gồm cách để bán sản phẩm của Sophie nhằm mang lại thu nhập cho Thành Viên. Kế Hoạch Trả thưởng Sophie cũng sẽ được thảo luận và việc Khóa Đào Tạo Tuyển Dụng cũng sẽ được đề cập đến.

Đào Tạo về Tuyển Dụng (Huấn luyện Bước 2)

Buổi đào tạo này giới thiệu về các cơ hội thu nhập (Kế Họach Trả Thưởng) Sophie cũng như cách mời mọi người đến Buổi Hội Thảo Giải Pháp Sophie và sau đó tuyển dụng họ làm Thành Viên theo phương pháp tiếp xúc từng người. Thành Viên cũng có thể được học cách làm sao để đăng ký Thành Viên mới, giúp họ phát triển và thực hiện được ước mơ cùng với Sophie Paris.

Chương trình đào tạo này là một quá trình bắt buộc để đảm bảo rằng các Thành Viên hiểu rõ các quyền và ràng buộc của họ cũng như có thể sao chép hệ thống của Sophie trong việc tuyển dụng Thành Viên của riêng họ và bán lại sản phẩm. Mỗi Thành Viên buộc phải nắm vững và đồng ý với các Quy Tắc Sophie.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *