Huấn luyện kỹ năng lãnh đạo Sophie

Huấn luyện kỹ năng lãnh đạo Sophie

- Dành cho các nhà Lãnh đạo
- Nội dung:

+ Không bỏ cuộc
+ Xây dựng hệ thống vững mạnh
+ Buổi thuyết trình thành công
+ Kỹ năng nói trước công chúng

Sophie xây dựng bốn giai đoạn trong các phần đào tạo kỹ năng lãnh đạo dành cho các Thành Viên mong muốn phát triển doanh nghiệp và cống hiến hoàn toàn chủ tâm của mình để thành công với Sophie.

Huấn Luyện Kỹ Năng Lãnh Đạo 1 – Không Bỏ Cuộc

Đây có lẽ là khóa huấn luyện chuyên sâu nhất, khóa huấn luyện kỹ năng lãnh đạo này không những khích lệ tinh thần Thành Viên mà còn động viên những Thành Viên không hoạt động. Khóa này sẽ do Giám Đốc Đào Tạo Sophie Paris hoặc từ các Giám Đốc Bán hàng, những người là chuyên gia và cũng là đại diện cho Sophie Paris.

Khóa này giúp các nhà lãnh đạo xác định giấc mơ của mình, đặt ra mục tiêu rõ ràng và không từ bỏ việc tìm kiếm cơ hội đạt được nó.

Huấn Luyện Kỹ Năng Lãnh Đạo 2 – Xây Dựng Hệ Thống Vững Mạnh

Buổi huấn luyện này được thiết kế để giúp các Thành Viên hướng suy nghĩ của mình theo các nhà đầu tư và ứng dụng các nguyên tắc xây dựng hệ thống, bắt đầu bằng việc tạo ra một nền tảng vững chắc cho việc hình thành các đội ngũ bán hàng thành công.

Huấn Luyện Kỹ Năng Lãnh Đạo 3 – Các Buổi Thuyết Trình Thành Công

Buổi huấn luyện này trang bị cho các Thành Viên những kỹ năng cần thiết cho việc chuẩn bị, tiến hành và đánh giá những buổi thuyết trình khác nhau như là Hội Thảo Giải Pháp Sophie, các lớp học làm đẹp, và Buổi ra mắt catalog.

Huấn Luyện Kỹ Năng Lãnh Đạo 4 – Kỹ Năng Nói Trước Công Chúng

Khóa huấn luyện này được thiết kế để trau dồi sự tự tin và tính hiệu quả của các Thành Viên khi làm diễn giả qua các bài tập và hoạt động vui chơi.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *