Huấn luyện trang điểm và làm đẹp Sophie

Huấn luyện trang điểm và làm đẹp Sophie

- Dành cho các Thành Viên và cấp Lãnh đạo
- Nội dung:

+ Huấn luyện Trang Điểm và Làm Đẹp
+ Huấn luyện Sản Phẩm

Huấn Luyện Trang Điểm và Làm Đẹp

Các kiến thức và kỹ năng làm đẹp là rất cần thiết trong việc xây dựng một công việc kinh doanh có lợi nhuận với Sophie Paris. Buổi huấn luyện này bao gồm chuyên đề về các loại mỹ phẩm khác nhau, các dòng mỹ phẩm chăm sóc cá nhân và dưỡng da, giải thích các thành phần, công dụng và chức năng của chúng. Tiếp theo sau sẽ là ứng dụng thực tế cho những người tham gia khi các Chuyên gia Trang điểm của công ty sẽ giải thích từng bước các quá trình làm thế nào để trang điểm đẹp nhất khi sử dụng mỹ phẩm của Sophie Paris. Mục tiêu của chương trình này nhằm phát triển nhận thức sâu sắc về các sản phẩm làm đẹp, hiểu về các công dụng qua trải nghiệm lần đầu tiên và cảm nhận được làm thế nào sản phẩm của Sophie giúp chúng ta đẹp hơn, điều này khuyến khích các Thành Viên trở thành người sử sụng sản phẩm.

Huấn Huyện về Sản Phẩm

Buổi huấn luyện này được tổ chức nhằm giúp các Thành Viên hiểu về các chủng loại sản phẩm. Đối tượng mà sản phẩm nhắm đến và nhà thiết kế ra sản phẩm là ai. Người tham gia sẽ biết thêm về nơi mà sản phẩm được làm ra, chất liệu và các nội dung khác.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *