Chương trình Honeymoon tháng 01/2013

Chương trình Honeymoon tháng 01/2013 (từ 02/01/2012 đến 30/03/2013): Chương trình Honeymoon được áp dụng cho 03 tháng đầu tiên của một Thành viên mới . Chương trình gồm 03 bước, mỗi bước sẽ được thực hiện trong vòng một tháng. Ngoài ra, chương trình cũng sẽ được áp dụng cho Thành viên bảo trợ.

Chương trình Honeymoon tháng 01/2013

Chương trình Honeymoon tháng 01/2013

Chương trình Honeymoon tháng 01/2013

Chương trình Honeymoon tháng 01/2013

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *