Chương trình Honeymoon tháng 12/2012

Từ 01/12/2012 đến 28/02/2013

Chương trình Honeymoon được áp dụng cho 03 tháng đầu tiên của một Thành viên mới.

- Chương trình gồm 03 bước, mỗi bước sẽ được thực hiện trong vòng một tháng. Ngoài ra, chương trình cũng sẽ được áp dụng cho Thành viên bảo trợ.

Chương trình Honeymoon tháng 12/2012

Chương trình Honeymoon tháng 12/2012

Chương trình Honeymoon tháng 12/2012

Chương trình Honeymoon tháng 12/2012

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *