Chương trình tuyển dụng 03/2013

Tặng 01 bộ khởi động miễn phí khi tuyển dụng mỗi 02 thành viên mới trực tiếp và hỗ trợ họ năng động (*) trong tháng 03/2013

Chương trình tuyển dụng 03/2013

Lưu ý:
- (*) Năng động = Doanh số cá nhân >= 1,000,000 Đ (Giá catalog).
- Chương trình được áp dụng cho tất cả các thành viên Sophie Paris Việt Nam
- Mỗi thành viên chỉ được tối đa 10 bộ khởi động trong suốt thời gian thi đua chương trình.
- Thời gian chương trình từ 01/03/2013 đến 30/03/2013.
- Bộ khởi động sẽ được tặng vào đơn hàng kế tiếp của bạn trọng tháng 04/2013. - Số lượng có hạn. - Lưu hành nội bộ

Sophie Paris Việt Nam

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *