Khuyến mại tháng 3/2013 giảm đến 50%

Sophie Paris xin thông báo chương trình khuyến mãi 50% với nhiều sản phẩm hấp dẫn.

Thời gian chương trình: Từ 25/03/2013 đến 04/04/2013.
Tờ rơi chương trình sẽ được bán từ ngày 21/03/2013.

Khuyến mại tháng 3/2013 giảm đến 50% Khuyến mại tháng 3/2013 giảm đến 50% Khuyến mại tháng 3/2013 giảm đến 50% Khuyến mại tháng 3/2013 giảm đến 50% Khuyến mại tháng 3/2013 giảm đến 50% Khuyến mại tháng 3/2013 giảm đến 50% Khuyến mại tháng 3/2013 giảm đến 50% Khuyến mại tháng 3/2013 giảm đến 50%

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *