Dịch vụ giao hàng và thu tiền tận nhà Sophie

Dịch vụ giao hàng và thu tiền tận nhà Sophie

SOPHIE PARIS VIỆT NAM TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐIỀU KHOẢN MỚI CHO DỊCH VỤ GIAO HÀNG-THU TIỀN TẬN NHÀ & DỊCH VỤ GIAO HÀNG TẬN NHÀ

1. Những Thành viên tại khu vực có Đại Diện Phân Phối:

- Đối với dịch vụ Giao hàng - Thu tiền tận nhà: Với đơn hàng tối thiểu 1.000.000 VNĐ (Giá Thành Viên), khách hàng vui lòng thanh toán thêm 6% trên tổng giá trị đơn hàng.

- Đối với dịch vụ Giao hàng tận nhà: Với đơn hàng tối thiểu 1.000.000 VNĐ (Giá Thành Viên), khách hàng vui lòng thanh toán thêm 6% trên tổng giá trị đơn hàng.
Không áp dụng cho đơn hàng dưới 1.000.000 VNĐ (Giá Thành Viên)

2. Đại Diện Phân Phối:

- Đối với đơn hàng từ 2.000.000 – 4.000.000 VNĐ (Giá Thành Viên): Miễn phí vận chuyển thông qua dịch vụ chuyển phát thường (từ 2-3 ngày)

- Đối với đơn hàng trên 4.000.000 VNĐ (Giá Thành Viên): Miễn phí vận chuyển thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh (1 ngày)

- Đối với đơn hàng từ 1.000.000 – 2.000.000 VNĐ (Giá Thành Viên): Khách hàng vui lòng thanh toán thêm 2% trên tổng giá trị đơn hàng.
Không áp dụng cho đơn hàng dưới 1.000.000 VNĐ (Giá Thành Viên)

3. Những Thành viên tại khu vực không có Đại Diện Phân Phối:

- Đối với dịch vụ Giao hàng - Thu tiền tận nhà: Với đơn hàng tối thiểu 1.000.000 VNĐ (giá Thành Viên), khách hàng vui lòng thanh toán thêm 4% trên tổng giá trị đơn hàng. Không áp dụng cho đơn hàng dưới 1.000.000 VNĐ (Giá Thành Viên)

- Đối với dịch vụ Giao hàng tận nhà: Duy trì chương trình Miễn phí vận chuyển với đơn hàng >= 500.000 VNĐ (Giá Thành Viên) & giảm giá 50% cho đơn hàng dưới 500.000 VNĐ

Trân trọng

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *