Quy tắc tính tỷ lệ tiền thưởng Giám Đốc

Quy tắc tính tỷ lệ tiền thưởng Giám Đốc

Sophie Paris xin thông báo quy tắc tính tỷ lệ tiền thưởng giám đốc (DBM) mới, ĐẢM BẢO TỐI THIỂU 3% TIỀN THƯỞNG GIÁM ĐỐC trên chân tách trực tiếp dựa vào quy tắc tính tỷ lệ tiền thưởng giám đốc.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *