Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013

Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013
Tuần Lễ Đồng Giá - Mua Sắm Thả Ga

Download: Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013
- Với mỗi đơn hàng 1,000,000 VNĐ (Giá Catalog) (*) từ 5/8 - 10/8/2013, bạn sẽ được tham gia mua những sản phẩm ĐỒNG GIÁ hấp dẫn vào tuần kế tiếp từ 12/8 - 17/8/2013.
(*): Đơn hàng 1,000,000 VNĐ (Giá Catalog) chỉ bao gồm các sản phẩm hiện đang bán trong Catalog, không bao gồm Công cụ kinh doanh & các sản phẩm khuyến mãi khác.
- Chương trình áp dụng cho Phòng Trưng Bày & một số Đại Diện Phân Phối đạt chuẩn.
- Số lượng khuyến mại có hạn
- Lưu hành nội bộ.
Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013 Sophie khuyến mại đồng giá tháng 8/2013

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *