Sophie TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

Sophie TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Nguyễn Trang Nữ Thùy Linh
MSTV: MB0061319K04
Điện thoại: 01695 663 330
Email: truelove.forever173@gmail.com
Facebook: Trang Linh
Skype:
Yahoo:
Địa chỉ: Đọ Xá, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh.

Vũ Thảo Ly
MSTV: MB0042013K11
Điện thoại: 0943 059 056
Email: vuthaoly89@gmail.com
Facebook: Ly Vũ
Skype:
Yahoo:
Địa chỉ: Số 45 Thành Bắc, Ninh Xá 2, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh.
Sophie TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *