Chương trình SLC tháng 01/2014 đến 06/2014

Chương trình SLC tháng 01/2014 đến 06/2014

Điều kiện đạt chuẩn SLC (Sophie Leader Club) từ tháng 01/2014 đến 06/2014.

Điều Kiện SLC SƠ CẤP: (Đạt đồng thời 4 điều kiện dưới đây)
- Là Thành Viên Năng Động.
- Là Quản Trị Viên Đồng (6%).
- Tuyển dụng 2 Thành Viên mới trực tiếp năng động mỗi tháng.
- Tổng doanh số nhóm tối thiểu 6,000,000 Đ.

Điều Kiện SLC BẠC: (Đạt đồng thời 4 điều kiện dưới đây)
- Là Thành Viên Năng Động.
- Là Quản Trị Viên Bạc (9%) hoặc Quản Trị Viên Vàng (12%).
- Tuyển dụng 3 Thành Viên mới trực tiếp năng động mỗi tháng.
- Tổ chức sự kiện/ huấn luyện với tối thiểu 8 người tham dự mỗi tháng.

Điều Kiện SLC BẠCh Kim: (Đạt đồng thời 4 điều kiện dưới đây)
- Là Thành Viên Năng Động.
- Là Quản Trị Viên Bạch Kim (15%) hoặc Quản Trị Viên Kim Cương (18%).
- Tuyển dụng 4 Thành Viên mới trực tiếp năng động mỗi tháng.
- Tổ chức sự kiện/ huấn luyện với tối thiểu 15 người tham dự cộng dồn mỗi tháng.

Điều Kiện SLC giám ĐốC: (Đạt đồng thời 4 điều kiện dưới đây)
- Là Thành Viên Năng Động.
- Là Quản Trị Viên Điều Hành hoặc cao hơn.
- Tuyển dụng 5 Thành Viên mới trực tiếp năng động mỗi tháng.
- Tổ chức sự kiện/ huấn luyện với tối thiểu 20 người tham dự cộng dồn mỗi tháng.

Để tiện cho việc thoi dõi và đánh giá:
1. Sự kiện/Huấn luyện với < 20 người tham dự sẽ chỉ do tối đa 1 Thành Viên tổ chức.
2. Sự kiện/Huấn luyện từ 20 đến 50 người tham dự sẽ do tối đa 2 Thành Viên tổ chức.
3. Sự kiện/Huấn luyện với > 50 người tham dự sẽ do tối đa 3 Thành Viên tổ chức.
4. 1 buổi sự kiện/huấn luyện phải có tối thiểu 8 người tham dự.

20 chuyến đi du lịch hoàn toàn miễn phí
TOP 05 Thành Viên trong mỗi cấp SLC Sơ Cấp/ Bạc/ Bạch Kim/ Giám Đốc với tổng tiền thưởng cá nhân cao nhất cộng dồn từ tháng 01 đến tháng 06/2014 sẽ được tận hưởng chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Ninh Chữ 3 ngày 2 đêm - 1 trong 9 bãi tắm đẹp nhất Việt Nam HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ !!!

Lưu ý:
(*) Hình ảnh quà tặng chỉ mang tính minh hoạ.
- Năng động = Doanh số cá nhân >= 1.000.000 VNĐ giá Catalog.
- Áp dụng điều kiện mới từ ngày 2/1/2014 (Thành Viên đạt chuẩn trong tháng 1/2014 sẽ được hưởng quyền lợi trong tháng tiếp theo).
- Mỗi Thành Viên chỉ được hưởng quyền lợi từ 1 chương trình SLC cao nhất mà Thành Viên đạt chuẩn trong quá trình thi đua.
- Báo cáo về hoạt động tổ chức sự kiện/ Huấn Luyện của Thành Viên phải được gửi về cho Quản Lý Kinh Doanh vào trước ngày 27 hằng tháng bao gồm:
• Sự kiện ra mắt Catalog.
• Hội Thảo giải pháp Sophie.
• Huấn Luyện trang điểm.
• Tưởng thưởng SLC
• Các chương trình Huấn Luyện khác có sự tham gia & xác nhận Quản Lý Kinh Doanh.


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *