Duy trì, tăng danh hiệu nhận thêm 10%

DUY TRÌ/ TĂNG DANH HIỆU CỦA BẠN TRONG THÁNG 01/2014

Duy trì, tăng danh hiệu nhận thêm 10%

Trong tháng 12/2013 đạt chuẩn năng động và trong tháng 1/2014 duy trì hoặc tăng danh hiệu quản trị viên hoặc giám đốc so với tháng 12

=> nhận thêm 10% giá trị chênh lệch (*) giữa tiền thưởng tháng 1 & tiền thưởng tháng 12 (không bao gồm phần thưởng tiền mặt danh hiệu chủ tịch & tiền thưởng đại diện phân phối).

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *