Sophie Outlet 05 khuyến mại 50% tháng 01/2014

Sophie Outlet số 05 (Từ 02/01/2014 - 29/01/2014)

Với mỗi đơn hàng trị giá 1,000,000 VNĐ (Giá Catalog) (*), bạn sẽ được chọn mua số lượng 03 đơn vị sản phẩm giảm giá lên đến 50% trong quyển Sophie Outlet.

(*): Chỉ áp dụng cho đơn đặt hàng sản phẩm đang bán trong Catalog hiện hành, không bao gồm Công cụ kinh doanh & các sản phẩm khuyến mãi khác.

Lưu ý:
- Giá trị đơn hàng chỉ được áp dụng trong ngày
- 1 quyển Outlet chỉ được bán khi đơn hàng trong ngày của bạn đã bao gồm catalog hiện hành

Download: Sophie Outlet 05 KM 50% tháng 01/2014

Danh mục sản phẩm (click vào để xem ảnh lớn)

Sophie Outlet 05 khuyến mại 50% tháng 01/2014 Sophie Outlet 05 khuyến mại 50% tháng 01/2014 Sophie Outlet 05 khuyến mại 50% tháng 01/2014 Sophie Outlet 05 khuyến mại 50% tháng 01/2014 Sophie Outlet 05 khuyến mại 50% tháng 01/2014 Sophie Outlet 05 khuyến mại 50% tháng 01/2014 Sophie Outlet 05 khuyến mại 50% tháng 01/2014 Sophie Outlet 05 khuyến mại 50% tháng 01/2014 Sophie Outlet 05 khuyến mại 50% tháng 01/2014 Sophie Outlet 05 khuyến mại 50% tháng 01/2014 Sophie Outlet 05 khuyến mại 50% tháng 01/2014 Sophie Outlet 05 khuyến mại 50% tháng 01/2014 Sophie Outlet 05 khuyến mại 50% tháng 01/2014 Sophie Outlet 05 khuyến mại 50% tháng 01/2014 Sophie Outlet 05 khuyến mại 50% tháng 01/2014 Sophie Outlet 05 khuyến mại 50% tháng 01/2014 Sophie Outlet 05 khuyến mại 50% tháng 01/2014 Sophie Outlet 05 khuyến mại 50% tháng 01/2014 Sophie Outlet 05 khuyến mại 50% tháng 01/2014 Sophie Outlet 05 khuyến mại 50% tháng 01/2014

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *