Tuần lễ đồng giá Sophie 14/01 – 21/01/2014

XUÂN TRẨY HỘI – BỘI NIỀM VUI

Với mỗi đơn hàng 1.000.000 vnđ (giá catalog) (*) từ 6/1 – 13/1/2014 bạn sẽ được tham gia vào tuần lễ đồng giá hấp dẫn từ 14/1 – 21/1/2014

(*) Đơn hàng 1.000.000 VNĐ (Giá Catalog) chỉ bao gồm các sản phẩm hiện đang bán trong Catalog hiện hành, không bao gồm Công cụ kinh doanh & các sản phẩm khuyến mãi khác.

Lưu ý:
Chương trình áp dụng cho Phòng Trưng Bày, Dịch vụ giao hàng tận nhà & Giao hàng-Thu Tiền Tận nhà & một số Đại Diện Phân Phối đạt chuẩn. Vui lòng liên lạc với Đại Diện Phân Phối trong khu vực bạn để biết thêm chi tiết.

Download: Tuần lễ dồng giá Sophie 14/01 – 21/01/2014

Danh mục sản phẩm (click vào để xem ảnh lớn)

Tuần lễ đồng giá Sophie 14/01 – 21/01/2014 Tuần lễ đồng giá Sophie 14/01 – 21/01/2014 Tuần lễ đồng giá Sophie 14/01 – 21/01/2014 Tuần lễ đồng giá Sophie 14/01 – 21/01/2014 Tuần lễ đồng giá Sophie 14/01 – 21/01/2014 Tuần lễ đồng giá Sophie 14/01 – 21/01/2014 Tuần lễ đồng giá Sophie 14/01 – 21/01/2014 Tuần lễ đồng giá Sophie 14/01 – 21/01/2014 Tuần lễ đồng giá Sophie 14/01 – 21/01/2014 Tuần lễ đồng giá Sophie 14/01 – 21/01/2014 Tuần lễ đồng giá Sophie 14/01 – 21/01/2014 Tuần lễ đồng giá Sophie 14/01 – 21/01/2014 Tuần lễ đồng giá Sophie 14/01 – 21/01/2014 Tuần lễ đồng giá Sophie 14/01 – 21/01/2014 Tuần lễ đồng giá Sophie 14/01 – 21/01/2014 Tuần lễ đồng giá Sophie 14/01 – 21/01/2014 Tuần lễ đồng giá Sophie 14/01 – 21/01/2014 Tuần lễ đồng giá Sophie 14/01 – 21/01/2014

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *