Sophie Outlet 06 khuyến mại 50% tháng 2/2014

Sophie Outlet số 05 (Từ 06/02/2014 - 04/04/2014)

Với mỗi đơn hàng trị giá 1,000,000 VNĐ (Giá Catalog) (*), bạn sẽ được chọn mua số lượng 04 đơn vị sản phẩm giảm giá lên đến 50% trong quyển Sophie Outlet.

ĐẶC BIỆT: Nhận ngay 10% tiền thưởng trên tổng giá trị đơn hàng (Giá thành viên) trong tài khoản ngân hàng khi mua bất kỳ sản phẩm nào trong Outlet (không bao gồm Công cụ kinh doanh)

(*): Chỉ áp dụng cho đơn đặt hàng sản phẩm đang bán trong Catalog hiện hành, không bao gồm Công cụ kinh doanh & các sản phẩm khuyến mãi khác.

Lưu ý:
- Giá trị đơn hàng chỉ được áp dụng trong ngày
- 1 quyển Outlet chỉ được bán khi đơn hàng trong ngày của bạn đã bao gồm catalog hiện hành

Download: Sophie Outlet 06 KM 50% tháng 02/2014

Danh mục sản phẩm (click vào để xem ảnh lớn)

Sophie Outlet 06 khuyến mại 50% tháng 02/2014 Sophie Outlet 06 khuyến mại 50% tháng 02/2014 Sophie Outlet 06 khuyến mại 50% tháng 02/2014 Sophie Outlet 06 khuyến mại 50% tháng 02/2014 Sophie Outlet 06 khuyến mại 50% tháng 02/2014 Sophie Outlet 06 khuyến mại 50% tháng 02/2014 Sophie Outlet 06 khuyến mại 50% tháng 02/2014 Sophie Outlet 06 khuyến mại 50% tháng 02/2014 Sophie Outlet 06 khuyến mại 50% tháng 02/2014 Sophie Outlet 06 khuyến mại 50% tháng 02/2014 Sophie Outlet 06 khuyến mại 50% tháng 02/2014 Sophie Outlet 06 khuyến mại 50% tháng 02/2014 Sophie Outlet 06 khuyến mại 50% tháng 02/2014 Sophie Outlet 06 khuyến mại 50% tháng 02/2014 Sophie Outlet 06 khuyến mại 50% tháng 02/2014 Sophie Outlet 06 khuyến mại 50% tháng 02/2014 Sophie Outlet 06 khuyến mại 50% tháng 02/2014 Sophie Outlet 06 khuyến mại 50% tháng 02/2014 Sophie Outlet 06 khuyến mại 50% tháng 02/2014 Sophie Outlet 06 khuyến mại 50% tháng 02/2014

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *