Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 186 /TT-ĐHCNĐA Bắc Ninh, ngày 10 tháng 03 năm 2014
TRÍCH ĐỀ ÁN TỰ CHỦ
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Phần I: NỘI DUNG CƠ BẢN
I. Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh
1. Mục đích
- Phù hợp với quy định của Luật Giáo dục Đại học và mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Khoản 1 Điều 1, có nội dung đáp ứng đầy đủ các quy định tại phụ lục kèm theo Quyết định này.
- Hình thức, nội dung tuyển sinh phù hợp với ngành đào tạo của nhà trường và chương trình giáo dục phổ thông.
- Các tiêu chí đảm bảo chất lượng nguồn tuyển rõ ràng.
- Đảm bảo nguồn lực để thực hiện tuyển sinh riêng.
- Không gây phức tạp cho xã hội và tốn kém cho thí sinh.
- Được dư luận đồng tình ủng hộ.

2. Nguyên tắc
a) Thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tuyển sinh theo quy định tại Điều 34 Luật Giáo dục Đại học.
b) Tổ chức tuyển sinh riêng có thể kết hợp xét tuyển những thí sinh dự thi kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ..
c) Trường Đại học Công nghệ Đông Á sẽ tổ chức tuyển sinh riêng 2 lần trong năm vào thời gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (dự kiến tháng 2 và tháng 6).
c) Kết quả thi của thí sinh thi vào trường Đại học Công nghệ Đông Á không có giá trị xét tuyển sang trường khác.
d) Kỳ thi “3 chung ” vẫn được tổ chức hàng năm (trong 3 năm tới ) dành cho các thí sinh đào tạo hệ Liên thông ra trường chưa đủ 36 tháng.

II. Phương án tuyển sinh
1. Phương thức tuyển sinh: Có 2 phương thức
a/ Tuyển các thí sinh có kết quả thi “ 3 chung” theo tiêu chí qui định của Bộ ( có thể lấy từ kết quả dự thi “ 3 chung” của các trường khác ) : Lấy 20% chỉ tiêu
b/ Xét tuyển theo hồ sơ : Lấy 80% chỉ tiêu
Trường Đại học Công nghệ Đông Á sẽ tổ chức tuyển sinh theo phương thức xét tuyển . dựa trên kết quả học tập lớp 12 và kết quả thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, sẽ có một công thức tính điểm cho mỗi học sinh để làm cơ sở xét tuyển.

2. Tiêu chí xét tuyển
a) Đối với Hệ Cao đẳng ;
- Tốt nghiệp PTTH
- Điểm trung bình thi tốt nghiệp PTTH
- Điểm trung bình học tập cả năm lớp 12
- Điểm các môn lớp 12 thuộc khối xét tuyển
- Xếp loại hạnh kiểm

b) Đối với Hệ Đại học :
- Tốt nghiệp PTTH
- Điểm trung bình thi tốt nghiệp PTTH
- Điểm trung bình học tập cả năm lớp 12
- Điểm các môn lớp 12 thuộc khối xét tuyển
- Xếp loại hạnh kiểm

3. Điều kiện xét tuyển
a) Đối với Hệ Cao đẳng ;
- Tốt nghiệp PTTH
- Điểm trung bình thi tốt nghiệp PTTH
- Điểm trung bình học tập cả năm lớp 12 từ 5,5 trở lên
- Xếp loại hạnh kiểm Khá trở lên

b) Đối với Hệ Đại học :
- Tốt nghiệp PTTH
- Điểm trung bình thi tốt nghiệp PTTH
- Điểm trung bình học tập cả năm lớp 12 từ 6,0 trở lên
- Xếp loại hạnh kiểm Khá trở lên

4. Điểm xét tuyển và Nguyên tắc xét tuyển
   Mỗi thí sinh sẽ có một Điểm Xét Tuyển (ĐXT) là Trung bình cộng của : Điểm trung bình thi tôt nghiệp PTTH (TN), Điểm trung bình học tập cả năm lớp 12(HT12), Điểm học tập các môn lớp 12 thuộc khối xét tuyển (Toán (T), Lý (L), Hóa (H), Ngữ văn (V), Ngoại ngữ (NN) theo công thức dưới đây.

Khối A (Các ngành kỹ thuật)
ĐXT = 1/5 (HT12 + T + L + H + TN ).

Khối D1(Các ngành Kinh Tế)
ĐXT = 1/5 (HT12 + T + V + NN + TN ).

Điểm Xét Tuyển tối thiểu cho Hệ Cao đẳng là 5,5 và Hệ Đại học là 6,0.
   Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm xét tuyển từ cao xuống cho đủ chỉ tiêu. Điểm ưu tiên theo qui định của Bộ GD&ĐT và được chỉ được cộng sau khi đã đạt điểm xét tuyển tối thiểu

5. Đăng kí của thí sinh
5.1 Hồ sơ đăng kí xét tuyển vào trường bao gồm:
+ Phiếu đăng kí dự thi (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
+ Đơn xin xét tuyển (theo mẫu của trường);
+ Bảng điểm tốt nghiệp THPT(bản sao công chứng);
+ Học bạ THPT(bản sao công chứng);
+ 3 ảnh mầu mới chụp cỡ 3x4;
+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
+ Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh nhà / Đường / Khu phố/ Xã / Quận / Thị xã /Tỉnh, Thành phố , số điện thoại để trường thông báo kết quả xét tuyển.

5.2 Thời gian đăng kí xét tuyển
Đợt 1: Từ 17 tháng 3 tới 17 tháng 4 :
- Thí sinh nộp đầy đủ hồ sơ (theo quy định tại mục 5.1) tại các địa điểm do sở giáo dục và đào tạo quy định.
- Những thí sinh chưa có đủ hồ sơ, cần ghi rõ trong Phiếu đăng kí dự thi những giấy tờ còn thiếu.

Đợt 2: Từ 18 tháng 4 đến 20 tháng 10 ;
   Thí sinh nộp Hồ sơ đăng kí xét tuyển tại trường Đại học Công nghệ Đông Á;

Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện cho phòng đào tạo trường Đại học Công nghệ Đông Á.
Địa chỉ : Trường Đại học Công nghệ Đông Á , phường Võ Cường , thành phố Bắc Ninh

5.3 Xét tuyển
Trường tổ chức xét tuyển 2 đợt:
Đợt 1: Từ 01 tháng 8 đến 30 tháng 8
Đợt 2: Từ 01 tháng 9 đến 30 tháng 9
Đợt 3: Từ 01 tháng 10 đến 31/10

Trước mỗi đợt xét tuyển, học sinh còn thiếu hồ sơ phải nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ tại Phòng Đào tạo trường Đại học Công nghệ Đông Á.

6. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
- Chính sách ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng: Thực hiện theo Qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và qui đổi ra điểm theo qui định và chỉ được cộng sau khi đã vượt mức điểm tuyển tối thiểu.
- Thí sinh có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.
- Các đối tượng được xét tuyển thẳng vào trường thực hiện theo Qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định.

III. Chương trình đào tạo
Ngành đào tạo Khối Mã ngành
Kế toán A, A1, D1 D340301
Quản trị kinh doanh A, A1, D1 D340101
Tài chính - Ngân hàng A, A1, D1 D340201
Kỹ thuật xây dựng A, A1, D1 D580208
Công nghệ thông tin A, A1, D1 D480201
KT Điện - Điện tử A, A1, D1 D3510301

Điện thoại hỗ trợ: Mr Trường 0976 944 316 - 0904 985 316

  HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)


GS.TS NGUYỄN VĂN HỮU

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *