Vay tiêu dùng tín chấp cá nhân theo lương

Vay tiêu dùng tín chấp cá nhân theo lương

Hỉnh thức cho vay tiêu dùng tín chấp cá nhân hỗ trợ cho Khách hàng trong độ tuổi từ 20 - 60 đang làm hưởng lương cho công ty. Số tiền hỗ trợ vay lên đến 70,000,000 Đ.

Yêu cầu về công việc và lương
- Công ty đang làm phải có số điện thoại cố định
- Lương thu nhập của KH >= 3,000,000 Đ (Ba triệu đồng).

Hồ sơ chuẩn bị: Photo hết quyển Hộ khẩu + CMND + 01 ảnh 3x4

Giấy tờ Công việc và thu nhập
Đối với lương chuyển khoản qua ngân hàng
+ TH1: KH cung cấp sao kê ngân hàng 3 tháng thu nhập liên tục gần nhất ở công ty hiện tại.
+ TH2: KH cung cấp sao kê ngân hàng 6 tháng thu nhập liên tục gần nhất ở công ty hiện tại và công ty trước đó. Không tính tối đa 2 tháng liên tục không có thu nhập, chỉ chấp nhận 1 lần ngắt quãng để kiếm việc và xét hồ sơ tối đa 2 công ty.
+ TH3: KH cung cấp giấy tờ chứng minh công việc và thu nhập. Giấy tờ chừng mình công việc bao gồm: HĐ lao động / Xác nhận công tác / Quyết định biên chế / ... Giấy tờ chứng mình thu nhập bao gồm: Bảng lương / Phiếu lương / Xác nhận lương / .... Thể hiện 3 tháng thu nhập liên tục gần nhất
Đối với lương tiền mặt: Áp dụng giống trường hợp 3 trên.

Thông tin liên hệ: Mr Trường 0904 985 316 - 0976 944 316.


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *