Danh sách kênh truyền hình số Viettel

TT TT STB Xuất xứ Thể loại Kênh Đơn vị cung cấp Tín hiệu Fun
Flexi
Pre HD Family1
Eco
Family2
1 1 VN Kênh giới thiệu Kênh giới thiệu Viettel HD 1 1 1 1
2 2 VN Tin tức tổng hợp VTV1 HD VTV HD 1 1 1 1
3 3 VN Khoa hoc - giáo dục VTV2 HD VTV HD 1 1 1 1
4 4 VN Giải trí tổng hợp VTV3 HD VTV HD 1 1 1 1
5 5 VN Tin tức tổng hợp VTV4 HD VTV HD 1 1 1 1
6 6 VN Tin tức tổng hợp VTV5 HD VTV HD 1 1 1 1
7 7 VN Tin tức tổng hợp VTC1 HD VTC HD 1 1 1 1
8 8 VN Tin tức tổng hợp QPVN HD Viettel HD 1 1 1 1
9 9 VN Tin tức tổng hợp TTXVN Vnew SD 1 1 1 1
10 10 VN Tin tức tổng hợp Hanoi 1 Cáp HN HD 1 1 1 1
11 12 VN Tin tức tổng hợp HTV7 HD HTV HD 1 1 1 1
12 13 VN Tin tức tổng hợp HTV9 HD HTV HD 1 1 1 1
13 14 VN Tin tức tổng hợp Vĩnh Long 1 Đài Vĩnh Long SD 1 1 1 1
14 15 VN Kênh giới thiệu Trailer 1 Viettel HD 1 1 1 1
15 18 VN Phim truyện VTVcab 2 - Phim Việt SD VTVCab SD 0 0 1 1
16 19 VN Phim truyện VTVcab 7 - D Drama SD VTVCab SD 0 0 1 1
17 20 VN Phim truyện VTVcab 19 - Kênh Phim SD VTVCab SD 1 1 1 1
18 21 VN Phim truyện HTVC phim truyện HTV SD 1 1 1 1
19 23 VN Phim truyện BTV4 - Imovie Đài Bình Dương HD 1 1 1 1
20 24 VN Phim truyện MOV Cáp HN SD 1 1 1 1
21 25 NN Phim truyện Cinemax Qnet SD 1 1 1 1
22 26 NN Phim truyện HBO Qnet SD 1 1 1 1
23 27 NN Phim truyện Star Movie Fox SD 1 1 1 1
24 29 VN Kênh bán hàng SCTV 5 - SCJ Shopping SCTV SD 1 1 1 1
25 35 VN Thể thao VTVcab 3 - Thể thao TV SD VTVcab SD 0 0 1 1
26 36 VN Thể thao VTVcab 16 - Bóng đá TV SD VTVcab SD 0 0 1 1
27 37 VN Thể thao Tin tức thể thao HD VTVcab HD 0 0 1 1
28 38 VN Thể thao HTV thể thao HTV SD 1 1 1 1
29 39 VN Thể thao VTC3 HD VTC HD 1 1 1 1
30 40 NN Thể thao VTC3 SD VTC SD 1 1 1 1
31 41 NN Thể thao Fox Sport Qnet SD 1 1 1 1
32 42 VN Thể thao Fox Sport 2 Qnet SD 1 1 1 1
33 45 VN Giải trí tổng hợp VTVcab 1 - Giải trí TV SD VTVcab SD 1 1 1 1
34 46 VN Giải trí tổng hợp VTVcab 4 - Văn hóa SD VTVcab SD 1 1 1 1
35 47 VN Giải trí tổng hợp VTVcab 5 - E Channel SD VTVcab SD 1 1 1 1
36 48 VN Giải trí tổng hợp VTVcab 6 - HayTV SD VTVcab SD 1 1 1 1
37 49 VN Giải trí tổng hợp VTVcab 12 - StyleTV SD VTVcab SD 1 1 1 1
38 50 VN Giải trí tổng hợp VTVcab 15 - M Channel SD VTVcab SD 1 1 1 1
39 51 VN Giải trí tổng hợp VTVcab 20 - V Family SD VTVcab SD 1 1 1 1
40 52 VN Giải trí tổng hợp VTC9 - Let's Việt VTC SD 1 1 1 1
41 53 VN Giải trí tổng hợp VTVcab 13 - VTV Hyundai VTC SD 1 1 1 1
42 54 VN Giải trí tổng hợp VTC7 - TodayTV VTC SD 1 1 1 1
43 56 VN Giải trí tổng hợp VTVcab 11 - VGS Shop VTC SD 1 1 1 1
44 57 VN Giải trí tổng hợp VTV6 HD VTV HD 1 1 1 1
45 58 VN Khoa hoc - giáo dục VTV7 HD VTVcab HD 1 1 1 1
46 59 VN Tin tức tổng hợp VTV8 HD VTV HD 1 1 1 1
47 60 VN Tin tức tổng hợp VTV9 HD VTV HD 1 1 1 1
48 61 VN Giải trí tổng hợp HTV2 HTV HD 1 1 1 1
49 62 VN Giải trí tổng hợp HTV3 HTV SD 1 1 1 1
50 63 VN Giải trí tổng hợp HTVC + Channel B HTV SD 1 1 1 1
51 64 VN Giải trí tổng hợp HTVC gia đình HTV SD 1 1 1 1
52 65 VN Giải trí tổng hợp HTVC phụ nữ HTV SD 1 1 1 1
53 67 VN Giải trí tổng hợp HTVC thuần việt SD HTV SD 1 1 1 1
54 68 VN Giải trí tổng hợp VTC4 - Yeah1 Family VTC SD 1 1 1 1
55 69 VN Giải trí tổng hợp HTVC ca nhạc HTV SD 1 1 1 1
56 70 VN Giải trí tổng hợp VTC13 HD - iTV HD VTC HD 1 1 1 1
57 71 VN Giải trí tổng hợp VTVcab 17 - Yeah1 TV VTVcab SD 1 1 1 1
58 72 NN Giải trí tổng hợp Channel V Fox SD 1 1 1 1
59 74 VN Giải trí tổng hợp VTC5 - SofaTV VTC SD 1 1 1 1
60 75 VN Giải trí tổng hợp VTC6 VTC SD 1 1 1 1
61 76 VN Giải trí tổng hợp VTC8 VTC SD 1 1 1 1
62 78 VN Giải trí tổng hợp YouTV Cáp HN SD 1 1 1 1
63 79 VN Giải trí tổng hợp AXN Qnet SD 1 1 1 1
64 80 VN Giải trí tổng hợp Star world Fox SD 1 1 1 1
65 81 NN Giải trí tổng hợp FashionTV Qnet SD 1 1 1 1
66 82 NN Giải trí tổng hợp Diva Thaole HD 1 1 1 1
67 85 VN Thiếu nhi VTVcab 8 - Bi Bi SD VTVcab SD 1 1 1 1
68 86 VN Thiếu nhi VTC11 VTC SD 1 1 1 1
69 87 NN Thiếu nhi Disney Channel Qnet SD 1 1 1 1
70 89 NN Thiếu nhi Cartoon network Qnet SD 1 1 1 1
71 90 NN Thiếu nhi Davinci Thaole HD 1 1 1 1
72 93 VN Du lịch, khám phá VTVcab 22 - LifeTV VTVcab SD 1 1 1 1
73 94 VN Du lịch, khám phá HTVC du lịch HTV SD 1 1 1 1
74 95 VN Du lịch, khám phá Discovery Qnet SD 1 1 1 1
75 96 VN Du lịch, khám phá Animal Planet Qnet SD 1 1 1 1
76 97 VN Du lịch, khám phá National Geographic Channel Fox SD 1 1 1 1
77 98 VN Du lịch, khám phá Aisa Food Thaole HD 1 1 1 1
78 99 VN Kênh giới thiệu Trailer 2 Viettel HD 1 1 1 1
79 100 VN Phim truyện VTVcab 7 HD - D Drama HD VTVcab HD 0 0 0 1
80 101 VN Phim truyện HTVC phim truyện HD HTV HD 0 1 0 1
81 103 NN Phim truyện HBO HD Qnet HD 0 1 0 1
82 104 NN Phim truyện Cinemax HD Qnet HD 0 1 0 1
83 105 NN Phim truyện Star movie HD Fox HD 0 1 0 1
84 106 NN Phim truyện Gem HD Qnet HD 0 1 0 1
85 107 NN Phim truyện Screen Red Qnet SD 0 1 0 1
86 108 NN Phim truyện WanerTV HD Qnet HD 0 1 0 1
87 109 NN Phim truyện Cinemaworld HD Qnet HD 0 1 0 1
88 112 VN Thể thao VTVcab 3 - Thể thao TV HD VTVcab HD 0 0 0 1
89 113 VN Thể thao VTVcab 16 - Bóng đá TV HD VTVcab HD 0 0 0 1
90 116 VN Thể thao Fox Sports HD Qnet HD 0 1 0 1
91 117 NN Thể thao FoxSports 2 HD Qnet HD 0 1 0 1
92 118 NN Thể thao Outdoor Channel HD Thaole HD 0 1 0 1
93 122 VN Giải trí tổng hợp VTVcab 1 HD - Giải trí TV HD VTVcab HD 0 0 0 1
94 123 VN Giải trí tổng hợp VTVcab 5 HD - E Channel HD VTVcab HD 0 0 0 1
95 124 VN Giải trí tổng hợp VTVcab 6 HD - HayTV HD VTVcab HD 0 0 0 1
96 125 VN Giải trí tổng hợp VTVcab 12 - StyleTV HD VTVcab HD 0 0 0 1
97 126 VN Giải trí tổng hợp VTVcab 15 HD - M Channel HD VTVcab HD 0 0 0 1
98 130 VN Giải trí tổng hợp HTVC thuần việt HD HTV HD 0 1 0 1
99 131 NN Giải trí tổng hợp AXN HD Qnet HD 0 1 0 1
100 132 NN Giải trí tổng hợp Star world HD Fox HD 0 1 0 1
101 133 NN Giải trí tổng hợp Fashion HD Qnet HD 0 1 0 1
102 134 NN Giải trí tổng hợp Channel V HD Fox HD 0 1 0 1
103 139 VN Thiếu nhi VTVcab 21 - SaoTV HD VTVcab HD 0 0 0 1
104 140 NN Thiếu nhi Disney Channel HD Qnet HD 0 1 0 1
105 141 NN Thiếu nhi Cartoon Networks HD Qnet HD 0 1 0 1
106 142 NN Thiếu nhi Disney Junior Qnet SD 0 1 0 1
107 144 NN Du lịch, Khám phá Discovery World HD Qnet HD 0 1 0 1
108 145 NN Du lịch, Khám phá National Geographic Channel HD Fox HD 0 1 0 1
109 146 NN Du lịch, Khám phá BBC Knowledge HD Qnet HD 0 1 0 1
110 147 NN Du lịch, Khám phá BBC Lifestyle Qnet SD 0 1 0 1
111 148 NN Du lịch, Khám phá Travel & Living Qnet SD 0 1 0 1
112 150 NN Kinh tế - Tài chính Bloomberg Qnet SD 0 1 0 1
113 155 NN Tin tức tổng hợp BBC world new Qnet SD 1 1 1 1
114 156 NN Quảng bá DW VTV SD 1 1 1 1
115 157 NN Quảng bá TV 5 VTV SD 1 1 1 1
116 158 NN Quảng bá Arirang VTV SD 1 1 1 1
117 159 NN Quảng bá Channel New Asia VTV SD 1 1 1 1
118 160 NN Quảng bá NHK VTV SD 1 1 1 1
119 161 NN Quảng bá Australia + VTVcab SD 1 1 1 1
120 162 VN Quảng bá HTV 1 HTV SD 1 1 1 1
121 163 VN Quảng bá VTC 14 VTC HD 1 1 1 1
122 164 VN Quảng bá VTC 16 VTC HD 1 1 1 1
123 165 VN Quảng bá ANTG Cáp HN SD 1 1 1 1
124 166 VN Quảng bá ANTV An ninh SD 1 1 1 1
125 167 VN Quảng bá Quốc hội VOV HD 1 1 1 1
126 168 VN Quảng bá Nhân dân VOV SD 1 1 1 1
127 169 VN Quảng bá VOV VOV SD 1 1 1 1
128 170 VN Quảng bá VTVcab 10 - O2TV HD VTVcab HD 1 1 1 1
129 171 VN Quảng bá VTC10 VTC SD 1 1 1 1
130 172 VN Quảng bá HiTV Cáp HN SD 1 1 1 1
131 173 VN Kinh tế - Tài chính HTVC FBNC HTV SD 1 1 1 1
132 174 VN Kinh tế - Tài chính VTVcab 9 - InfoTV SD VTVcab SD 1 1 1 1
133 175 VN Khoa học - giáo dục VTC 2 VTC SD 1 1 1 1
134 176 VN Khoa học - giáo dục HTV 4 HTV SD 1 1 1 1
135 180 VN Kênh K+ K+1 HD K+ HD 1 1 1 1
136 181 VN Kênh K+ K+ PM HD K+ HD 1 1 1 1
137 182 VN Kênh K+ K+ NS HD K+ HD 1 1 1 1
138 183 VN Kênh K+ K+ PC HD K+ HD 1 1 1 1
139 185 VN KÊNH BÁN VOD RẠP PHIM Viettel HD 1 1 1 1
140 186 VN KÊNH BÁN VOD RẠP PHIM Viettel HD 1 1 1 1
141 187 VN KÊNH BÁN VOD FIM+ Viettel HD 1 1 1 1
142 188 VN KÊNH BÁN VOD RẠP PHIM Viettel HD 1 1 1 1
143 189 VN KÊNH BÁN VOD RẠP PHIM Viettel HD 1 1 1 1
144 190 VN KÊNH BÁN VOD RẠP PHIM Viettel HD 1 1 1 1
145 191 VN KÊNH BÁN VOD RẠP PHIM Viettel HD 1 1 1 1
146 192 VN KÊNH BÁN VOD HAPPY ZONE Viettel HD 1 1 1 1
147 193 VN KÊNH BÁN VOD HAPPY ZONE Viettel HD 1 1 1 1
148 194 VN KÊNH BÁN VOD HAPPY ZONE Viettel HD 1 1 1 1
149 200 VN Đài tỉnh An Giang Đài An Giang SD 1 1 1 1
150 201 VN Đài tỉnh Vũng Tàu Đài Bà Rịa Vũng Tàu SD 1 1 1 1
151 202 VN Đài tỉnh Bắc Giang Đài Bắc Giang SD 1 1 1 1
152 203 VN Đài tỉnh Bắc Kạn Đài Bắc Kạn SD 1 1 1 1
153 204 VN Đài tỉnh Bạc Liêu Đài Bạc Liêu SD 1 1 1 1
154 205 VN Đài tỉnh Bắc Ninh Đài Bắc Ninh SD 1 1 1 1
155 206 VN Đài tỉnh Bến Tre Đài Bến Tre SD 1 1 1 1
156 207 VN Đài tỉnh Bình Định Đài Bình Định SD 1 1 1 1
157 208 VN Đài tỉnh Bình Dương 1 - BTV 1 Đài Bình Dương SD 1 1 1 1
158 209 VN Đài tỉnh Bình Dương 2 - BTV 2 Đài Bình Dương SD 1 1 1 1
159 210 VN Đài tỉnh Bình Phước Đài Bình Phước SD 1 1 1 1
160 211 VN Đài tỉnh Bình Thuận Đài Bình Thuận SD 1 1 1 1
161 212 VN Đài tỉnh Cà Mau Đài Cà Mau SD 1 1 1 1
162 213 VN Đài tỉnh Cần Thơ Đài Cần Thơ SD 1 1 1 1
163 214 VN Đài tỉnh Cao Bằng Đài Cao Bằng SD 1 1 1 1
164 215 VN Đài tỉnh Đà Nẵng Đài Đà Nẵng SD 1 1 1 1
165 216 VN Đài tỉnh Đắc Nông Đài Đắc Nông SD 1 1 1 1
166 217 VN Đài tỉnh Đắk Lắk Đài Đắk Lắk SD 1 1 1 1
167 218 VN Đài tỉnh Điện Biên Đài Điện Biên SD 1 1 1 1
168 219 VN Đài tỉnh Đồng Nai Đài Đồng Nai SD 1 1 1 1
169 220 VN Đài tỉnh Đồng Tháp Đài Đồng Tháp SD 1 1 1 1
170 221 VN Đài tỉnh Gia Lai Đài Gia Lai SD 1 1 1 1
171 222 VN Đài tỉnh Hà Giang Đài Hà Giang SD 1 1 1 1
172 223 VN Đài tỉnh Hà Nam Đài Hà Nam SD 1 1 1 1
173 224 VN Đài tỉnh Hanoi 2 Đài Hà Nội SD 1 1 1 1
174 225 VN Đài tỉnh Hà Tĩnh Đài Hà Tĩnh SD 1 1 1 1
175 226 VN Đài tỉnh Hải Dương Đài Hải Dương SD 1 1 1 1
176 227 VN Đài tỉnh Hải Phòng Đài Hải Phòng SD 1 1 1 1
177 228 VN Đài tỉnh Hậu Giang Đài Hậu Giang SD 1 1 1 1
178 229 VN Đài tỉnh Hòa Bình Đài Hòa Bình SD 1 1 1 1
179 230 VN Đài tỉnh Hưng Yên Đài Hưng Yên SD 1 1 1 1
180 231 VN Đài tỉnh Khánh Hòa Đài Khánh Hòa SD 1 1 1 1
181 232 VN Đài tỉnh Kiên Giang Đài Kiên Giang SD 1 1 1 1
182 233 VN Đài tỉnh Kon Tum Đài Kon Tum SD 1 1 1 1
183 234 VN Đài tỉnh Lai Châu Đài Lai Châu SD 1 1 1 1
184 235 VN Đài tỉnh Lâm Đồng Đài Lâm Đồng SD 1 1 1 1
185 236 VN Đài tỉnh Lạng Sơn Đài Lạng Sơn SD 1 1 1 1
186 237 VN Đài tỉnh Lào Cai Đài Lào Cai SD 1 1 1 1
187 238 VN Đài tỉnh Long An Đài Long An SD 1 1 1 1
188 239 VN Đài tỉnh Nam Định Đài Nam Định SD 1 1 1 1
189 240 VN Đài tỉnh Nghệ An Đài Nghệ An SD 1 1 1 1
190 241 VN Đài tỉnh Ninh Bình Đài Ninh Bình SD 1 1 1 1
191 242 VN Đài tỉnh Ninh Thuận Đài Ninh Thuận SD 1 1 1 1
192 243 VN Đài tỉnh Phú Thọ Đài Phú Thọ SD 1 1 1 1
193 244 VN Đài tỉnh Phú Yên (PTP) Đài Phú Yên SD 1 1 1 1
194 245 VN Đài tỉnh Quảng Bình Đài Quảng Bình SD 1 1 1 1
195 246 VN Đài tỉnh Quảng Nam Đài Quảng nam SD 1 1 1 1
196 247 VN Đài tỉnh Quảng Ngãi Đài Quảng Ngãi SD 1 1 1 1
197 248 VN Đài tỉnh Quảng Ninh 1 - QTV 1 Đài Quảng Ninh SD 1 1 1 1
198 249 VN Đài tỉnh Quảng Ninh 3 - QTV 3 Đài Quảng Ninh SD 1 1 1 1
199 250 VN Đài tỉnh Quảng Trị Đài Quảng Trị SD 1 1 1 1
200 251 VN Đài tỉnh Sóc Trăng Đài Sóc Trăng SD 1 1 1 1
201 252 VN Đài tỉnh Sơn La Đài Sơn La SD 1 1 1 1
202 253 VN Đài tỉnh Tây Ninh Đài Tây Ninh SD 1 1 1 1
203 254 VN Đài tỉnh Thái Bình Đài Thái Bình SD 1 1 1 1
204 255 VN Đài tỉnh Thái Nguyên Đài Thái Nguyên SD 1 1 1 1
205 256 VN Đài tỉnh Thanh Hóa Đài Thanh Hóa SD 1 1 1 1
206 257 VN Đài tỉnh Huế Đài Thừa Thiên Huế SD 1 1 1 1
207 258 VN Đài tỉnh Tiền Giang Đài Tiền Giang SD 1 1 1 1
208 259 VN Đài tỉnh Trà Vinh Đài Trà Vinh SD 1 1 1 1
209 260 VN Đài tỉnh Tuyên Quang Đài Tuyên Quang SD 1 1 1 1
210 261 VN Đài tỉnh Vĩnh Phúc Đài Vĩnh Phúc SD 1 1 1 1
211 262 VN Đài tỉnh Vĩnh Long 2 Đài Vĩnh Long SD 1 1 1 1
212 263 VN Đài tỉnh Yên Bái Đài Yên Bái SD 1 1 1 1
213 300 VN Kênh giới thiệu Kênh đa màn hình Viettel HD 1 1 1 1


Cập nhật chương trình khuyến mại lắp đặt Internet và Truyền hình cáp quang Viettel


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *