Vay vốn ngân hàng theo BHNT và HĐTD

Hỗ trợ khách hàng đang tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ từ 1 năm trở lên và khách hàng đã mua hàng trả góp hoặc vay tín chấp ở 1 tổ chức tài chính khác.

Sản phẩm FC UP Sur CF - 285
KH có HĐTD của TCTD khác
FC UP Sur Ins 35 - 296
KH có HĐ bảo hiểm nhân thọ
FC UP Sur Ins Light - 340
KH có HĐ bảo hiểm nhân thọ
Tuổi vay 20 - 60
Yêu cầu hợp đồng - HĐ đã trải qua 5 tháng.
- Chưa bao giờ trả quá hạn 30 ngày.
- Hiện tại không nợ quá hạn.
- HĐ sắp hết hạn vẫn có thể vay
- HĐ bảo hiểm nhân thọ >= 1 năm.
- Phí bảo hiểm >= 3,000,000/ năm.
- HĐ sắp hết hiệu lực vẫn có thể vay.
- HĐ bảo hiểm nhân thọ >= 1 năm.
- Phí bảo hiểm >= 2,000,000/ năm.
- HĐ sắp hết hiệu lực vẫn có thể vay.
Điện thoại di động Bắt buộc
Điện thoại tham chiếu Có ít nhất 2 số
Mức hỗ trợ vay 23.4 lần khoản trả hàng tháng 100 lần số phí bảo hiểm tháng
Số tiền vay tối đa 70,000,000 Đ 25,000,000 Đ
Số tiền vay tối thiểu 10,000,000 Đ 10,000,000 Đ
Thời gian vay (tháng) 06 -36
Lãi suất dư nợ giảm 5 % 2.92 % 3.75 %
Lãi suất dư nợ gôc 3.1 % 1.67 % 2.2 %
Bảo hiểm khoản vay 5.5 % khoản vay
Hồ sơ nhân thân 1. Sổ hộ khẩu (photo đủ 16 trang).
2. Chứng mình dân (Còn hạn).
3. 1 Ảnh 3x4.
Hồ sơ hợp đồng Hợp đồng tín dụng.
Chấp nhận hợp đồng không có dấu mộc
1. Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ
2. Biên lai hoặc Xác nhận

Lưu ý:- Địa chỉ hiện tại khác với địa chỉ trên Hộ khẩu, khách hầng cần cùng cấp thêm Sổ khai báo tạm trú hoặc Giấy xác nhận tạm trú hoặc KT3, ....


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *