Vay vốn ngân hàng theo hóa đơn điện

Vay tiêu dùng tín chấp giành cho khách hàng có Hóa đơn điện từ 300,000Đ trở lên.

Sản phẩm FC UP EVN VIP - 289 FC UP EVN - 290 FC UP EVN - 292
Tiền điện hàng tháng >= 1,000,000 Đ >= 550,000 Đ >= 300,000
Tuổi vay 20 - 60
Điện thoại di động Bắt buộc
Điện thoại tham chiếu Ít nhất 02 số
Mức hỗ trợ vay 40 lần số tiền điện 28 lần số tiền điện
Số tiền vay tối đa 50,000,000 Đ 30,000,0000 Đ 14,000,000 Đ
Số tiền vay tối thiểu 15,000,000 Đ 15,000,000 Đ 8,400,000 Đ
Thời gian vay 06 tháng - 36 tháng
Lãi suất dư nợ giảm 2.92 % 3.75 % 5 %
Lãi suất dư nợ gôc 1.67 % 2.2 % 3.1 %
Bảo hiểm khoản vay 5.5 % khoản vay
Tỉ suất trả (PTI) 35 %
Hồ sơ 1. Sổ hộ khẩu (photo đủ 16 trang).
2. Chứng mình dân (Còn hạn).
3. 1 Ảnh 3x4.
4. Hóa đơn điện 3 tháng gần nhất

Lưu ý
- Khách hàng phải đứng tên trên hóa đơn tiền điện. Đối với khách hàng sử dụng điện EVN, khách hàng có thể nộp hóa đơn điện do đơn vị khác phát hành.
- Hóa đơn tiền điện phải dành cho hộ sinh hoạt tiêu dùng các nhân, không phải hộ kinh doanh.


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *