Vay vốn ngân hàng theo lương

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho khách hang đang đi làm hưởng lương từ 3 triệu trở lên

Sản phẩm FC UP CAT A - 302 FC UP CAT B - 304 FC UP CAT C - 306
Loại hình công ty Công ty nhóm A / B Công ty nhóm B Công ty nhóm C
Tuổi vay 20 - 60
Thu nhập tháng CAT A >= 3,000,000 Đ
CAT B >= 7,500,000 Đ
3,000,000 Đ <= CAT B < 7,500,000 Đ CAT C >= 3,000,000 Đ
Điện thoại cố định công ty Bắt buộc
Điện thoại di động Bắt buộc
Điện thoại tham chiếu Có ít nhất 2 số
Mức hỗ trợ vay 08 lần thu nhập 06 lần thu nhập 04 lần thu nhập
Số tiền vay tối đa 70,000,000 Đ 20,000,000 Đ
Số tiền vay tối thiểu 10,000,000 Đ 10,000,000 Đ
Thời gian vay (tháng) 06 -36 06 -24
Lãi suất dư nợ giảm 2.92 % 3.75 % 5 %
Lãi suất dư nợ gôc 1.67 % 2.2 % 3.1 %
Bảo hiểm khoản vay 5.5 % khoản vay
Tỉ suất trả (PTI) 35 %
Hồ sơ nhân thân 1. Sổ hộ khẩu (photo đủ 16 trang).
2. Chứng mình dân (Còn hạn).
3. 1 Ảnh 3x4.
Hồ sơ công việc 1. Hợp đồng lao động hoặc Xác nhận công việc hoặc Quyết định biên chế, ...
2. Sao kê ngân hàng khi lương chuyển khoản hoặc Bảng lương hoặc Xác nhận lương, ...

Lưu ý:
- Địa chỉ hiện tại khác với địa chỉ trên Hộ khẩu, khách hầng cần cùng cấp thêm Sổ khai báo tạm trú hoặc Giấy xác nhận tạm trú hoặc KT3, ....
- Nếu không có HĐLĐ và Bảng lương Khách hàng có thể tải và sử dụng: Xác nhận Công việcXác nhận lương


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *